Trick

Trick är en gren som utövas på speciella trickskidor. Åkaren kan välja att åka på två skidor eller en. Skidorna är speciellt anpassade för grenen, de är breda och korta, saknar helt fenor och har en konvex åkyta.  De är raka motsatsen till konventionella vattenskidor.

Skidorna är utformade på detta viset för att åkaren skall kunna utföra olika trick på vattnet, i form av rotationer och hopp.

Trickåkning kräver mycket god balans, tålamod och starka nerver eftersom minsta misstag ofta leder till fall.

Tävlingsgrenen går ut på att åkaren skall göra så många olika trick han/hon kan under två åk á 20sek. Likt slalom kallas varje åk för ”passering”.

Åkaren åker i en trickbana med en serie bojar. Banan är helt rak och åkaren bestämmer själv när han/hon vill starta sitt åk, när denne befinner sig mellan startbojarna, en sträcka på 15 meter .(Bojarna finns endast för att åkaren skall veta var han får starta sitt åk) Från och med att åkaren gör sitt första trick startas tidtagningen. Åkaren har 20 sek på sig att gör så många trick han/hon kan, efter tiden har tagit slut ljuder en ljudsignal som upplyser åkaren om att tiden är ute. Båten vänder sedan och åkaren har nu rätt att antingen vila eller köra direkt in i andra och sista åket om 20 sek. Andra åket sker på samma sätt som det första.

Åkaren får själv bestämma hastighet och linlängd, eftersom åken mäts i tid, och alla andra parametrar är obetydliga.

Åkaren måste i förväg skriva upp vilka trick han/hon skall göra samt i vilken ordning de kommer. Detta kallas ”Trickmaster”. Trickmastern lämnas in till huvuddomaren innan tävlingen börjar. Fem domare bedömer åket och skriver ner varje enskilt godkänt trick. Detta jämförs senare med åkarens Trickmaster som måste överensstämma med åket för att åkaren skall få tillgodoräkna sig poängen för de olika tricken. Skulle åkaren falla under sin passering räknas alla godkända trick till det att åkaren föll och han/hon får poäng för dessa. Åkaren får också genomföra sin andra passering om fallet kom i den första.

Tricken poängsätts enligt en tabell, där alla officiella trick finns med. Ex en 180 graders vändning på vattnet på en skida ger 60 poäng, en 360 graders ger 90 p volt framåt 800 p o.s.v. Tricken kan göras på vattnet, i luften, med foten i draglinan, kombinationerna kan göras många. Ett korrekt utfört trick ger full poäng, i alla andra fall 0 poäng. Inga stilpoäng delas ut, tricken bedöms endast till att det är korrekt utfört.

Vid större tävlingar med duktiga åkare krävs videofilmning för att tveksamheter skall kunna granskas vid poängsättning, p.g.a. att många avancerade trick görs mycket fort.

När åkaren har gjort sina två passeringar räknas poängen ut från en majoritet av minst tre domare. Poängen från båda passeringarna adderas, och den åkare med högst poäng vinner.

Världsrekordet för herrar är: 12400 p och innehas av Nicolas Le Forestier

Världsrekordet för damer är: 8630 p och innehas av Tawn Larsen  Hahn

© 2023 Göteborgs Vattenskidklubb | Theme: Storto by CrestaProject WordPress Themes.